araç proje iletişim

⛽ LPG SÖKÜM PROJESİ

LPG SÖKÜM PROJESİ

LPG söküm projesi çizdirmek istiyorsanız veya aklınıza takılan tüm sorular için bizimle iletişime geçin.

LPG iptal ettirme

İLETİŞİM:

araç proje mühendisi

📞 0533 121 19 32
Yücel GEZEKÇİOĞLU
Yetkili Makine Mühendisi

araç proje mühendisi

📞 0541 970 78 70
Serhat GEZEKÇİOĞLU
Yetkili Makine Mühendisi

lpg söküm projesi

LPG SÖKÜM PROJESİ

LPG Söküm projesi nasıl yapılır?

LPG sökümü ve ruhsattan kaldırma işlemleri, projelerin çizilmesi, tadilat işlemleri, belge işlemleri ve konuyla ilgili tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

1. LPG söktürüp ruhsata nasıl işletebilirim?

LPG söktürdükten sonra ruhsata işletmek için bizi arayan yetkili makine mühendisimiz tarafından LPG söküm projesi çizdirmelisiniz. Ardından randevusunu aldığımız TSE araç kontrol merkezine gitmeli ve projenizi onaylatmalısınız. LPG (tüp) söküm projeniz onaylandıktan sonra TÜVTÜRK muayene istasyonuna gidip projeniz ile birlikte araç tadilat muayenesi yaptırmalısınız. Ardından notere gidip ruhsatınıza işletmelisiniz.

LPG montajı yapılmış araçlardan LPG sistemin araçtan sökülmesi durumunda araç ruhsatında yakıt sistemi benzin-LPG ibaresinin kaldırılması için araç LPG söküm tadilat projesi yapılması gerekmektedir. Bunu için öncelikle araçtaki LPG sisteminin sökülmesi gerekmektedir, araçtan LPG sökümü yapıldıktan sonra aracprojecim.com olarak bize başvuru yapılarak LPG söküm projesi çizdirmeleri gerekmektedir, LPG söküm projesi çizildikten sonra projeyi çizen makine mühendisimizden TSE başvuru dosya numarasını alarak TSE araç kontrol merkezine (hangi ildeyseniz size en yakın Araç kontrol merkezine araçprojecim.com olarak sizi oraya yönlendireceğiz) aracın götürülmesi gerekmektedir, TSE araç kontrol merkezinde öncelikle 2.952,89 TL araç kontrol ücreti yatırıldıktan sonra araç kontrol merkezinde görevli makine mühendisleri araçtan lpg yakıt sisteminin uygun sökülüp sökülmediği kontrol edilir ve her hangi bir uygunsuzluk yok ise araç tarafımızdan kontrol edilmiştir LPG sökümü projeye uygun olarak yapılmıştır raporu oluşturarak TSE 360 sistemine raporunu yükler, araç kontrol merkezinden gelen rapor ve yetkili mühendisimizin çizdiği LPG söküm projesi kontrol edilerek uygunsa dosya müdür onayına gönderilir müdür onayın yapıldıktan sonra TSE 360 sistemi üzerinden projeyi çizen makine mühendisimizin ekranına proje onayı gelir ve araç sahibine teslim edilir.

Araç LPG söküm projesi alındıktan sonra araç tadilat muayenesi yapılması gerekmektedir, bunun için öncelikle TÜV-TÜRK araç muayene istasyonlarından araç tadilat muayene randevusu alınması gerekir. Randevu alınan TÜV-TÜRK araç muayene istasyonuna araç götürülerek araç tadilat muayenesi yapılır.

Araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra araç ruhsatının noterden değiştirilmesi gerekmektedir, bunun için araç sahibi araç LPG söküm projesi, TÜV-TÜRK araç muayene raporu, araç tespit raporu ile beraber notere başvuru yapılarak araç tescil belgesi değiştirilir ve ruhsattan LPG yakıt sistemi kaldırılmış olur. Böylelikle lpg sökümü ruhsata işletilmiş olur.

2. LPG Söküm projesi için gerekli evraklar

  • Ruhsat
  • Diğer gerekli belgeler için bizi lütfen arayın.

3. LPG Söküm projesi kaç gün geçerlidir?

LPG projesi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsata projenizi işletmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde para cezası alabilirsiniz.

4. LPG söküm projesi fiyatları 2024

LPG söküm projesi fiyatı 2024 yılı için proje ücreti için bizi arayabilir bilgi alabilirsiniz. LPG söküm projesi ücreti 2024 TSE ücreti 2.952,89 TL'dir. Bu Muayene ücretidir. Proje ücretleri hakkında bizleri arayabilirsiniz. LPG söküm ücreti illere göre değişiklik göstermektedir. Lpg iptal projesi fiyatları KDV dahil TSE ücreti 2.952,89 TL'dir. Proje ücreti hariçtir. 

5. LPG Söktürme maliyeti

LPG Söküm projesi ve TSE işlemleri ile alakalı olarak gerekli ücret tarifeleri yıldan yıla değişiklik göstermektedir. LPG Modeli işçilik gibi faktörler göz önüne alındığında rakamları net kestirmek zordur. LPG Söküm Projesi konusunda fiyat ve detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz.

LPG İptalini Ruhsata İşletme İşlemi

LPG'nizi veya tüpünüzü söktürdükten sonra lpg söküm projeniz ile TSE'ye gidip onay alıp TÜVTÜRK'te lpgsiz muayene yaptırıp ruhsatınıza noterde işletebilirsiniz.

LPG nedir, ne anlama gelir, hangi gazlardan oluşur?

LPG, Likit Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas) kelimelerinin kısaltılmış halidir. Ham petrolün damıtılması sırasında elde edilen Bütan ve Propan gazları LPG’yi oluşturan esas iki petrol gazıdır. Bu gazlar sıvılaştırıldıktan sonra belli oranlarda karıştırılarak veya her birisi saf şekilde satılır. Ancak günümüzde LPG tabiri ticari olarak %30 propan-%70 bütan karışımından oluşan mix gaz için kullanılmaktadır. Mix gazın dünyadaki karışım oranları çok farklıdır. %50-%50 olduğu gibi özellikle soğuk ülkelerde propan oranı daha fazla olabilir. Karışım oranlarının değişmesindeki temel etken donma noktalarındaki farklılıktır. Propan’ın donma sıcaklığı daha düşüktür. Bu yüzden soğuk mevsimlerde ve soğuk yerleşim yerlerinde LPG’nin kolay donmaması için Propan oranı yükseltilir. Sıvı halde taşınan ve depolanan LPG, gaz fazında tüketilir.
 
LPG iki şekilde elde edilir;

  1. Rafinerilerden: Ham petrolün rafinerilerde damıtılması yöntemi ile birtakım katalizörlerin yardımı ve ısıl işlemlerden sonra Bütan ve Propan olarak elde edilir. Bütan ve Propan belirli oranda karışımı sağlanarak LPG elde edilir. Bu esnada kokusuz olan LPG, gaz kaçaklarında kolay fark edilmesi için özellikle kokulandırılırlar. Kokulandırmada kullanılan ürün Etil Merkaptan’dır.

İlgili Mevzuatlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek IV’te yapılan değişiklikler; Ek IV 4.18.12 maddesinde bahsedilen Genelgenin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/1/2018 tarihinden sonra zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu değişikliklerden önce uygulamada olan Ek IV’teki ilgili hükümler 1/1/2018 tarihine kadar uygulanmaya devam edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 3.9, 4.1.5, 4.18.2.1, 4.18.2.2, 4.18.4.1, 4.18.4.2, 4.18.11 ve 4.18.12 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.9 maddesinde yer alan “Ek XIV’e” ibaresi “Ek XIV Madde 1’e” olarak değiştirilmiş, aynı eke 4.18.12 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4.18.13 ve 4.18.14 maddeleri eklenmiş ve 4.14.1, 4.18.4 ve 4.18.11.1 ila 4.18.11.23 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“3.9- LPG/CNG dönüşümü için tadilat setlerinde, motor emisyon seviyesi Euro 3 ve üzerinde ise BM/AEK Regülasyonu 115’in ilgili maddelerine uygunluk teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.”

“4.1.5- LPG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 67’ye uygunluğu, LNG/CNG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 110’a uygunluğu teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.”

“4.18.2.1- Firmalar, tadilat işlemlerini yaptıkları işyerleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi alır.”

“4.18.2.2- Firmalar, aksam ve parçaların BM/AEK Regülasyonu 67 ve BM/AEK Regülasyonu 110’da belirtilen araç tipi tanımı esas alınarak prototip araç üzerine montajını yaptıktan sonra, onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça düzenlenen “Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu”nu almalıdır. Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu şartları onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça belirlenir.”

“4.18.4.1- Tadilatçı firmadan temin edilen, örneği bu Ekin Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3’ünde gösterilen, LPG yakıtı kullanılan araçlarda üzerinde LPG yazısı, CNG veya LNG yakıtı kullanılan araçlarda ise üzerinde CNG veya LNG yazısı bulunan yansıtıcılı (reflektif) etiketler, araçların ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine yapıştırılır. Ancak LPG’li M2, M3 kategorisi araçlara BM/AEK Regülasyonu 67’nin Ek 16’sında yer alan etiket, M2, M3, N2, N3 kategorisi doğal gazlı araçlara ise, CNG’li olanlara BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 6’sında, LNG’li olanlara ise BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 7’sinde tanımlanan etiketler yapıştırılır.”

“4.18.4.2- Araçlarda LPG/CNG/LNG dönüşümlerinde araca montajı yapılan yakıt tankının üzerinde, LPG/CNG/LNG dönüşümünü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi, LPG/CNG/LNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi, tankın imal yılı ve ömrünü belirten bir etiket, sökülemeyecek şekilde bulunmalıdır.”

“4.18.11- Araçlarda LPG/CNG/LNG yakıt sistemi tadilatı yapan firma; bu Yönetmelik kapsamında münferit/seri yakıt sistemi tadilatı için belgelendirilmiş, ilgili standardına göre hizmet yeterlilik belgesi almış, Yönetmeliğin ve diğer otomotiv mevzuatının ilgili şartlarını sağlayan firmadır.

4.18.12- Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/münferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir. 4.18.6 ve 4.18.7 maddesi hükümleri saklıdır. Yakıt Sistemi Montaj Belgesinin formatı ve içerisinde yer alacak bilgiler Bakanlıkça Genelge ile düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.”

“4.18.13- Tadilatı yapan firmanın denetimi için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Seri tadilat tip onay belgelendirmesini yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen kurum/kuruluş, tadilatı yapan firmayı 4.18 maddesi ve alt maddeleri ile bu Yönetmeliğin ilgili diğer şartları çerçevesinde denetler. Firma tarafından aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, firmanın seri tadilat tip onay belgesi 30 gün askıya alınır, askı süresinde uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda iptal edilir. 4.18.8 maddesi hükümleri saklıdır. Söz konusu firmanın seri tadilat tip onay belgesinin askıya alınması/iptali, bu firmanın işlem yaptığı süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

b) (a) bendine ilave olarak, 25 inci madde çerçevesinde Bakanlık, tadilatı yapan firmayı denetler ve aykırı durumlarda ilgili mevzuatı kapsamında gerekli işlemleri yapar.

4.18.14- Bakanlık, görevlendirdiği kurum/kuruluşun ve firmanın faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek V/A2, Ek V/A3, Ek V/B1 ve Ek V/C1’inde yer alan “yerli/ithal(1)” ibareleri ile Ek V/A2’sinde yer alan “50.” ibaresi ve Ek V/E’sinde yer alan “Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajının yapılabileceği yönünde onay kuruluşu veya onay kuruluşunca görevlendirilen kuruluş tarafından yukarıda adı geçen firmaya verilen Izin Yazısının Tarih ve Sayısı: ../../….  tarih ve  ……. sayılı yazı  (İzin yazısının firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sının 2.3 maddesinde yer alan “tespit” ibaresinden önce gelmek üzere “tadilat” ibaresi eklenmiş, 4.1 maddesi ve 4.7 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

lpg-söktürme-kaldırma-projesi-fiyatları-2021

Sormak istediğiniz danışmak istediğiniz bütün sorularınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

30 gün içinde araç projesi yaptırılıp tescil kuruluşuna bildirilmeyen tadilat ve montajlara 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 32/1 maddesi gereği para cezası yazılmaktadır.

Etiketler:

lpg söküm projesi fiyatı 2024, lpg söküm projelendirme, lpg sökümü projesi, lpg proje mühendisi, lpg araç projesi, lpg dönüşüm projelendirme, araç proje, tüp söküm projesi, tüp çıkarma projesi, tüp söktürme projesi, adana lpg söküm projesi, istanbul lpg söküm projesi, lpg söktürmeyi ruhsata işletme, lpg söküm projesi ücretleri, lpg söküm proje fiyatları, lpg söktürme işlemleri, lpg söküm projesi fiyatı 2024, 2024 yılı istanbul lpg süküm projesi fiyatları, büyükçekmece lpg söküm proje fiyatı, beylikdüzü lpg söküm projesi, esenyurt lpg söküm projeleri, avcılar lpg söküm proje, çatalca lpg söküm, arnavutköy lpg söküm projesi, küçükçekmece araç lpg sökümü, bağcılar lpg söküm tadilatı, bakırköy lpg sökümü projesi, bahçelievler lpg söküm projesi, esenler lpg söküm projesi, fatih lpg söküm projesi, zeytinburnu lpg söküm proje tadilatı, eyüp lpg söküm projesi, beyoğlu lpg söküm projesi, sarıyer lpg sökümü, şişli lpg söküm proje, beşiktaş lpg söküm tadilat projesi, başakşehir lpg sökümü, güngören lpg söküm projesi, kadıköy lpg söküm projesi, tuzla lpg söküm, kartal lpg söküm tadilatı, maltepe lpg söküm projesi, kağıthane lpg söküm projesi, pendik lpg sökümü, ataşehir lpg söküm projeleri, ümraniye lpg söküm projesi, istanbul lpg söküm projesi, lpg söktürme, lpg söküm projesi, araçtan lpg söktürme, lpg söküm tadilatları, lpg söküm projeleri, lpg söküm projeleri, lpg sötürme projesi, araçtan lpg söktürme, araçtan lpg kaldırma projesi, lpg söküm projeleri, lpg söküm tadilatı, lpg söküm tadilatları, lpg söküm projeleri, lps iptal projesi, lgp iptali proje çizdirme, istanbul lpg söküm,  lpg iptal proje çizimi, lpg söküm projeleri, lpg söküm tadilat projesi, lpg söküm tadilat projeleri lpg söktürme, lpg söküm projesi, araçtan lpg söktürme, istanbul büyükçekmece lpg söküm tadilatları, lpg söküm projeleri, lpg söküm projeleri, istanbul lpg sötürme projesi, araçtan lpg söktürme, araçtan lpg kaldırma projesi, lpg söküm projeleri, lpg söküm tadilatı, lpg söküm tadilatları, lpg söküm projeleri, istanbul lpg iptal projesi, lgp iptali proje çizdirme, lpg iptal proje çizimi, lpg söküm projeleri, lpg söküm tadilat projesi, istanbul lpg söküm tadilat projeleri, esenyurt lpg söküm projeleri, başakşehir lpg söküm, beylikdüzü lpg söküm projesi, istanbul lpg söküm projesi, büyükçemece lpg söküm proje, esenyurt lpg söküm projesi, silvri lpg söküm projesi, araç lpg söküm tadilat projesi, lpg iptal ettirme fiyatları, lpg iptal ettirme ücretleri 2024, lpg iptali ücretleri 2024, lpg iptal ettirme projesi, araçtan tüp söktürme proje

Samed T.
lpg söküm projesi
Samed T. tarafından yazılmıştır 12 Haziran 2022 tarihinde

lpg söküm projemi çizdiler çok memnunum projem sorunsuz geçti kendilerine teşekkür ederim. yaptıracak arkadaşlara tavsiye ederim.

Araç Projecim Admin
Samed bey, LPG söküm projesi
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 12 Haziran 2022 tarihinde

Samet bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Lpg söküm projeniz tekrardan hayırlı olsun.

Kemal
LPG projem
Kemal tarafından yazılmıştır 17 Ocak 2022 tarihinde

LPG söküm projemi 1 günde yaptılar onay evraklarını aynı gün yolladılar muayeneden geçtim ve ruhsatimi aldım teşekkür ederim

Araç Projecim Admin
Kemal bey, lpg söküm projesi
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 17 Ocak 2022 tarihinde

Kemal bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Lpg söküm projeniz tekrardan hayırlı olsun.

Volkan
LPG söktürme
Volkan tarafından yazılmıştır 16 Kasım 2021 tarihinde

LPG söktürme işlemi kaça maal oluyor acaba bilgi verebilir misiniz

Araç Projecim Admin
Volkan bey lpg söküm işlemleri
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 16 Aralık 2021 tarihinde

Volkan bey, Lütfen detaylı bilgi için 0535 256 44 73 telefon numaramız ile iletişime geçiniz.

mehmet poyraz
lpg söküm raporu
mehmet poyraz tarafından yazılmıştır 11 Kasım 2021 tarihinde

aracımdaki lpg tesisatını komple söktürmek istiyorum. lpg çıkarıldıktan sonra alınan raporun süresi ne kadardır.

Araç Projecim Admin
Mehmet bey lpg söküm
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 11 Kasım 2021 tarihinde

Mehmet bey, rapordan kastınız söküm projesi ise 1 ay içerisinde projenizi işletmeniz gerekmektedir.

selim mert adana
lpg söktürdüm
selim mert adana tarafından yazılmıştır 6 Ağustos 2021 tarihinde

lpg söktürdüm söküm projesini yaptılar ruhsatıma projesini işlettim. çok memnunum özellikle mustafa beye sonsuz teşekkürler

Araç Projecim Admin
Selim bey lpg söküm projesi
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 6 Ağustos 2021 tarihinde

Selim bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Lpg söküm projeniz tekrardan hayırlı olsun.

Hasan e.
lpg söküm projesi
Hasan e. tarafından yazılmıştır 13 Temmuz 2021 tarihinde

Lpg tankımı aracımdan söktürdüm projesini arkadaşlara çizdirdim projem onaylandı. Memnun kaldım tavsiye ediyorsanız yorum yazar mısınız dediler tabiki dedim güzel iletişimi olan beyefendi insanlar tavsiye ediyorum

Araç Projecim Admin
Hasan bey lpg söküm projesi
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 13 Temmuz 2021 tarihinde

Hasan bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Lpg söküm projeniz hayırlı olsun.

yunus emre
lpg söktürdüm projemi çizdiler
yunus emre tarafından yazılmıştır 9 Temmuz 2021 tarihinde

lpg söktürdüm projemi çizdiler sıkıntısız onaylandı tavsiye ediyorum proje işinde çok iyiler

Araç Projecim Admin
Lpg söküm projesi
Araç Projecim tarafından yazılmıştır 9 Temmuz 2021 tarihinde

Yunus Emre bey, güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Projeniz tekrardan hayırlı olsun. Adana'ya çok selamlar.

İletişim

Türkiye'nin her iline güvenle TSE onaylı araç proje yaptırmak veya bilgi almak için lütfen arayın.

0535 256 44 73
Mustafa GEZEKÇİOĞLU
Makine Mühendisi

ANKARA ŞUBE
Adres: Menderes Mah. Ayaş Ankara Yolu Blv. No: 100 C
Sincan/ANKARA

İSTANBUL ŞUBE
Adres: Soğanlı, Usta Sk. 20, 34183 Bahçelievler/İSTANBUL
whatsapp buton WhatsApp📞 0541 970 78 70